Børnebyen Havnbjerg
Velkommen til Børnebyen

I Børnebyen er det vigtigt at alle føler sig velkomne, set og anerkendt - både børn, forældre og personale.

OMSORG, TRIVSEL, NÆRVÆR, TRYGHED
er derfor vigtige kerneværdier i vores hus.
Kerneværdier, som danner rammen for et godt barndomsliv og et positivt læringsmiljø.

For os er læring en livslang proces, hvor vi i en spændende periode af Jeres barns liv, kan give et fundament til
- at tro på egen kunnen og muligheder
- at kunne træffe beslutninger
- at handle konstruktivt
- at indgå i fællesskaber på tværs af forskellighed

Derfor lægger vi i vores pædagogiske arbejde og i vores pædagogiske læreplan vægt på at støtte og udfordre børnenes sociale, personlige og almene færdigheder samt fantasi og lyst til at lege.
Vi viser med glæde og stolthed vores hus frem, men ring gerne og lav en aftale.

Mange hilsner
Personalet i Børnebyen

Billed til hjemmeside
billed til hjemmesiden
Kernehuset

Børnebyen Havnbjerg er en kommunal integreret institution normeret til 54 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.
Børnebyen består fysisk af Kernehuset og Skovhuset, som er en hytte, der ligger ude i den lille skov bag Kernehuset. 

Inden barnet starter i Børnebyen, forventer vi at få besøg af jer.

I får lejlighed til at se jeres barns institution, og til at få en snak med det personale, der er tilknyttet jeres barns stue. Kommer barnet fra en dagplejer, snakker vi naturligvis med barnets dagplejer inden barnets start i børnehaven. I som forældre er også velkomne til at deltage, men mødet vil ofte ligge om formiddagen.

Barnet får en kontaktperson, som vil være den primære voksne. Vi kan dog alt afhængig af børnegruppen, være nødt til at flytte rundt på de voksne. Derfor kan vi ikke garantere, at dit barn har samme kontaktperson hele barnets børnehavetid.   

Dialogen mellem hjemmet og børnehaven vægtes højt. Derfor beder vi alle nye børn/forældre om at medbringe en A4 mappe, eller mappen de har fået udleveret hos dagplejeren, der indeholder billeder af barnet og dets familie, samt nogle tomme plastiklommer. Vi vil så bidrage med barnets tegninger, sange vi synger og billeder fra barnets hverdag i børnehaven. Vuggestuens børn får udleveret en mappe ved barnets start. Den vil følge med dem i børnehaven.

Hensigten med mappen er, at den skal fungere som et bindeled mellem hjemmet og børnehaven. Vi kan sammen med barnet snakke om livet derhjemme, og omvendt kan I snakke med barnet om livet i børnehaven.