Børnebyen Havnbjerg
 

Åbningstider

Åbningstider og lukkedage

Lukkedage i daginstitutioner 

 

2018

  • 11. maj 2018
  • 5. juni 2018
  • 24. december
  • 27. december
  • 28. december
  • 31. december

 

Der etableres på lukkedagene alternativ pasning,

dog IKKE 5. juni og 24. december.

 

Ferielukning

Børnehaverne holder lukket i uge 29 og 30, men dagtilbudsområdernes forældrebestyrelser kan beslutte op til 4 ugers lukning i løbet af året.

I perioder med ferielukning stilles alternativ pasning til rådighed i en ferieinstitution. Feriepasning annonceres i god tid i dit barns institution

 

 

NYE LUKKETIDER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015

MANDAG - FREDAG FRA KL. 6.30 - 18.00

 

LUKKETIDER GÆLDENDE FOR VUGGESTUEN  Børnebyen Havnbjerg

MANDAG - TORSDAG FRA KL. 7.00 - 16.00

FREDAG DOG FRA KL. 7.00 - 15.30