Børnebyen Havnbjerg
 

Børnebyens vuggestue

Børnebyens vuggestue, Jordbærgruppen

Ny dansk forskning viser, at der er store gevinster ved vuggestuer, og at vuggestuen har en afgørende betydning for børns udvikling og læring (Kilde: Forskning, sep. 2012, bupl.dk) Derfor er vi glade for, at Børnebyens vuggestue blev oprettet i 2013, og Børnebyen dermed nu er en integreret institution. At vi er en integreret institution, giver desuden vuggestuebørnene en tryg opstart i en for dem velkendt børnehave.

Vuggestuens personale består af et kompetent og uddannet personale i form af 2 pædagoger og 3 medhjælpere og er normeret til at tage imod 16 børn. Vuggestuen har dermed de bedste muligheder for at skabe og holde fast i stabilitet, forudsigelighed, faste rutiner og gentagelser - også i tilfælde af eventuelt fravær af fast personale.

Vi ønsker at bidrage med nogle rammer og en pædagogik, der kan sikre, at børnene får de bedste betingelser for nogle trygge og udviklende år i vuggestuen.

Med omsorg, nærhed og forudsigelighed som fundament oplever børnene en stimulerende og individuelt tilpasset hverdag. En hverdag, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og behov og skaber et miljø, hvor hver enkelt barn bliver set, hørt, anerkendt og udfordret lige præcis der, hvor det er.

Vuggestuens base er Jordbærstuen, men herudover er Blåbærstuen også en del af vuggestuen. Om formiddagen benyttes Blåbærstuen af en voksen og de 5 ældste børn.

Vi har altid en formiddagssamling, hvor vi blandt andet synger sange, siger remser, fortæller historier. Til sidst spises der frugt og brød.

Løbende er børnene delt op i mindre grupper. Vi gør brug af institutionens mange rum, f.eks. er der mulighed for leg i børnehaven, et besøg på institutionens eget bibliotek, en lille udflugt eller et sansemotorisk tilbud.

Vi har dermed nogle gode fysiske rammer - også i form af vores fantastiske legerum med god plads til bevægelse og motoriske udfordringer. Men også Jordbærhaven, som er vuggestuens egen lille legeplads, hvor børnene kan skærmes og har ro til at fordybe sig. Vi benytter også børnehavens store legeplads og dejlige naturområder. Bare det at løbe op af bakkerne, trille ned igen, kravle under og over grene er fantastisk for vuggestuebørnene.

Vi indbyder Jer til et tæt og tillidsfuldt samarbejde omkring Jeres barns trivsel og udvikling, hvor vi bidrager med hver vores indgangsvinkel. I har de vigtige erfaringer med netop Jeres barns vaner og rutiner, som er vigtige for os. Vi bidrager med en professionel viden og erfaring samt ønsket om at sikre netop dit barns trivsel og udvikling.

I er altid velkommen til at kontakte os for mere information på tlf.: 8872 5860