Børnebyen Havnbjerg
 

Mål og værdier

Vi arbejder ud fra et mål om at gøre børnene til nysgerrige og selvstændige personer med mod på livet. Med udgangspunkt i det enkelte barn arbejder vi på at skabe venskaber, samt give barnet respekt for sig selv og andre.

Vi vægter legen højt, idet vi ser den som en læreproces, hvori barnet udvikler sig socialt, styrker fantasien, øger kropsbevidstheden og skærper sanserne. Vi tilbyder planlagte aktiviteter for at sikre barnets alsidige udvikling.

Vi møder barnet, hvor det er og bruger os selv som voksne, der tilbyder tryghed, nærvær og omsorg i samspillet med børnene

Vi har øje for det enkelte barns udvikling, såvel som hele gruppens.