Børnebyen Havnbjerg
 

Forældresamarbejde

Samarbejde med jer forældre prioriterer vi højt, da dette er forudsætningen for at du/I kan føle jer trygge ved at aflevere dit/jeres barn i Børnebyen.

Barnet skal være i centrum i samarbejdet mellem forældre og personale.

Det er os som ansatte, der har hovedansvaret for forældresamarbejdet, idet Børnebyen er vores arbejdsplads. Hverdagen er af og til presset, så derfor er samarbejdet også et fælles ansvar. Nemlig at sikre at dit/jeres barn trives, og får mulighed for udvikling og omsorg.

I forældresamarbejdet vil vi gerne kendes på:

·        At være venlige og imødekommende.

·        At vi er åbne og ærlige, lytter til hinanden og at dialogen sker på grundlag af gensidig respekt og tillid.

·        At forældre føler sig velkomne i huset, så de har lyst til at deltage i dagligdagen og indgå i fælles aktiviteter.

·        At der er et højt informationsniveau, hvor både forældre og personale har en forpligtigelse. Ansvaret for at sikre dette, er fælles.

·        At vi nøje følger det enkelte barns trivsel og udvikling.

I forældresamarbejdet forventer vi af jer:

·        At I er venlige og imødekommende.

·        At I fortæller direkte til os, når der er ting i Børnebyen der undrer jer.

·        At I læser den information vi sender ud.

·        At I deltager i vores møder.

Vi tilstræber en daglig kommunikation. Er det ikke muligt så husk også at kigge på Nem Barn, her vil der stå vigtige beskeder, og hvad der er foregået i løbet af dagen.

Vi tilbyder alle forældre en årlig samtale, men samtaler med personalet kan sagtens aftales, hvis I har behov for det på andre tidspunkter. Det kunne eksempelvis være ved ændringer i familieforhold, bopæl, eller andre ting, som påvirker barnets almentilstand.

Samtalerne er altid uden børn, med mindre andet aftales mellem forældre og personale.