Børnebyen Havnbjerg
 

Trafikpolitik

Trafikpolitik for Børnebyen Havnbjerg

Formål: At skabe fælles rammer for trafiksikkerheden, så vi sikrer at alle børn i Børnebyen Havnbjerg får gode forudsætninger for at færdes sikkert i trafikken.

Almen sikkerhed: Inden børn og personale forlader børnehaven, iføres alle børn og voksne orange veste. Derefter tælles børnene og der udføres evt. navneopråb. Børnene informeres om krav og forventninger til turen, og personalet aftaler, hvor de befinder sig i rækken. Undervejs bliver børnene vejledt i korrekt adfærd i trafikken af personalet, som opfører sig som rollemodeller. Børnene tælles med jævne mellemrum, så vi sikrer at alle er med.

Færdsel udenfor børnehaven: Ved færdsel på befærdede veje går børnene to og to og holder i hånd. Al færdsel foregår i gang. Børn og personale skal orientere sig ved vejkryds, fortovskant samt ind- og udkørsler. Her er der altid en personale ved de forreste børn. Ved færdsel på veje, hvor der ikke er fortov, går børnene i en række i venstre side mod trafikken. Personalet går yderst mod kørebanen.

Kørsel i privat bil: Ved ulykkestilfælde kan akut privat kørsel forekomme.

Kørsel med bus: Børnene går ind i bussen sammen med en personale. Ved udstigning går en personale først ud og samler børnene efterhånden, som de kommer ud. Den sidste personale tjekker, at alle er kommet ud, inden bussen kører videre. Børnene skal fastspændes med sele, såfremt denne forefindes i bussen.

Kørsel på cykel: Personale som cykler i arbejdstiden skal bære cykelhjelm.

Aflevering og afhentning af børn: Der er færdselsregler for aflevering og afhentning af børn i Børnebyen Havnbjerg af hensyn til alles sikkerhed. Det er vigtigt at, alle forældre er rollemodeller i forhold til børnenes trafiksikkerhed og derfor overholder alle færdselsregler.

-          Kør forsigtigt og vær opmærksom ved ind- og udkørsel, da pladsen er trang.

-          Ingen parkering foran lågen.

-          Bilens motor skal være slukket under parkering.

-          Sikkerhedsseler skal benyttes.

Børnene skal altid følges med afhenteren og må ikke gå ud af lågen alene, når børnehavens område forlades.

 

Godkendt af forældrerådet d. 04.11.2014

Godkendt af personalet d. 06.11.2014