Børnebyen Havnbjerg
 

Sansemotorik i Børnebyen

SANSEMOTORIK I BØRNEBYEN

I Børnebyen har 2 pædagoger i 2014/15 fået en motorikvejlederuddannelse ved Vends Motorik – og Naturskole v/Anne og Mads Brodersen. Dermed er der stor fokus på børns sansemotorik i hele Børnebyen, såvel i vuggestuen som i børnehaven.

Sansemotorikken beskæftiger sig med, hvordan sanser og bevægelser gensidigt påvirker hinanden og stimulerer hjernen;

Jo mere vi bruger kroppen og sanserne, jo flere signaler bliver der sendt til hjernen, som den bearbejder og sender tilbage til kroppen. Hvis vi ikke bevæger os og får gang i motorik og sanser, får hjernen ikke noget, den kan bruge til at udvikle sig fra. Bliver kroppen ikke stimuleret, bliver hjerne heller ikke.

Mange børn er understimuleret på deres sanser, og har dermed brug for et ekstra kærligt Skub. Sansemotorikken bruges derfor i høj grad som en naturlig integreret del af den pædagogiske hverdag i Børnebyen, men også som ekstra træningsforløb for enkelte børn med sansemotoriske udfordringer.

I Anne og Mads Brodersens træningsmodel, sammenlignes hjerne med et træ: hjernen skal fodres nedefra, så den kan vokse opadtil. Hvis der er råddent i rødderne, kan det ses på både barken og bladene. Derfor vil en sansemotorisk træning have fokus på at styrke barnets sansemotoriske forudsætninger for udvikling.

Mulige tegn på børn med sansemotoriske vanskeligheder:

Meget svimle

Meget kildne

Klodsede

Falder ofte

Bryder sig ikke om at gynge og svinge

Mangel på koncentration / uro i kroppen

Sidder uroligt, når det spiser

Ringe evne til at lege eller være i andre sociale sammenhænge

Voldsom adfærd – slår, bider, sparker

Pjevsede og usikre i adfærd

Ulyst til at prøve nye ting

Forsinkede i udvikling.