Børnebyen Havnbjerg
 

It og digitalisering

Ifølge loven om pædagogisk læreplaner, skal vi i børnehaven udfordre børnene til sproglig kreativitet, til at udtrykke sig på forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler - herunder også IT.

Børnene introduceres allerede ved skolestart til digital undervisning, derfor er det vigtigt at vi allerede i børnehaven er, via børnenes naturlige fascination for elektronik, at inspirere til børnenes nysgerrighed for de kreative digitale processer.

Her i Børnebyen har vi Smartboard, Ipads, digitale kameraer og børnecomputer.

Både Ipads, Smartboard og computer er redskaber, der åbner for ny kreativitet, styrker koordinationen og understøtter taktile og visuelle læreprocesser. "Børn har en taktil måde at starte udviklingen på, derfor er en touch skærm helt fantastisk".

Smartboard kan noget af det samme som en computer, bare lidt mere. Som alternativ til at børnene "altid skal sidde stille på deres mås" og lære at skrive deres navn, tegne en mand, spille et spil og mange af de andre stillesiddende aktiviteter, så vi kan lege/lære det på Smartboardet. Her bruger de bare deres krop og kan koncentrere sig om det de laver, i stedet for at skulle koncentrere sig om at sidde stille.

Vi har mulighed for at læse en bog, sammen med børnene uden at vi hele tiden skal vende bogen om, så alle kan se billederne.

Vi har lavet forskellige læringsspil, som børnene kan spille. De ældste børn har også prøvet at lave deres eget spil, sammen med de voksne.

Vi bruger det også til fællesaktiviteter, hvor vi hører musik og danser.

Ipads bruger vi til læringsspil af forskellige slags. Ved Ipad skal børnene bruge deres sanser (hænder) på en mere aktiv måde, end når de sidder med en mus i hånden. En Ipad kan tages med alle steder. Og børns naturlige sted at lege er på gulvet og det giver en Ipad mulighed for.

Hele personalegruppen har været på IT kursus, hvor vi har fået nogle redskaber/materiale til at lave forskellige digitale aktiviteter.