Børnebyen Havnbjerg
 

Nembarn

Brug af Nembarn

Nembarn er Sønderborg Kommunes digitale kommunikationskanal for alle forældre med børn i en af Sønderborg Kommunes daginstitutioner. 

Januar 2018 er Nembarn opdateret med en udvidet udgave. På sigt er det Sønderborg Kommunes mål, at daginstitutioner skal være "papirløse".

Nembarn er et kommunikationsværktøj mellem daginstitution og forældre, hvorigennem forældre kan følge med i deres barns hverdag i daginstitutionen. Herudover foregår AL PRAKTISK INFORMATION via Nembarn.

Eksempler på de vigtigste informationer vi i Børnebyen bruger Nembarn til:

  • - Barnets dag i institutionen (f.eks. info vedr. mødetid og hjemkomst)
  • - Ture ud af huset (f.eks. samling, dagens gang, fødselsdage o. lign.)
  • - Billeder af Jeres barn, aktiviteter, fødselsdage etc.. Her har i mulighed for at printe billeder(Ifølge Persondataloven pr. 21. marts  2018 må billeder dog højst ligge 30 dage på Nembarn)
  • - Indkaldelse til forældre samtaler, -møder og -arrangementer
  • - "Smitsom" sygdom i daginstitutionen (f.eks. ved skoldkopper,    skarlagensfeber, lus)

Det er Jeres ansvar som forældre i Børnebyen at tjekke Nembarn løbende - helst dagligt, da I ellers vil gå glip af ovenstående informationer.

Derudover er det Jeres ansvar at informere på Nembarn omkring følgende:

  • Sygdom
  • Ferie/fravær (OBS på at overholde hvis I melder Jeres barn ferie/fravær, da vi afsætter personaleressourcer herefter - specielt i ferieperioder)
  • Tilmelding forhold til forældre samtaler, - møder, - arrangementer. Det er ud fra Jeres tilmelding, at vi planlægger.
  • Skiftetøj og -sko (det er Jeres ansvar at sørge for at tøj og sko samt ekstra til årstiden. Men i forhold til mangler vil I få en påmindelse/opkald - så derfor HUSK ALTID at tjekke Jeres barns kasse/garderobe)
  • Info/opdatering af kartotekskort, tilladelser og fuldmagter

 

Børnebyen Havnbjerg