Børnebyen Havnbjerg
 

Persondatalov

Da der pr. 25. maj 2018 er trådt en ny persondatalov i kraft, betyder det at vi i fremtiden kun må have billeder liggende i 30 dage på nembarn.

Dette gælder også for opslag af fælles arrangementer i  og ud af huset.

Helt præcist indebærer det, at der vil blive lavet fødselsdags opslag med KUN barnet på. Man må som forældre IKKE tage billeder eller optage med sin smart phone ved fælles arrangementer eller sit barns fødselsdag. 

Vi gør også opmærksom på, at vi ved arrangementer ud af huset, kan risikere at der vil være journalister og andre socialemedier tilstede, det kan vi desværre ikke forhindre dem i. Men ønsker du som forældre, at dit barn ikke må deltage, med risiko for at det sker, beder vi om at blive gjort opmærksom på det i god tid, (Arrangementer ud af huset vil stå på kalenderen ved hver stue) de vil så blive passet her i børnehaven.

Med venlig hilsen Personalet